THÔNG TIN CTKM NHẬN PHIẾU MUA VÀNG PNJ

Từ ngày 26/02/2021 đến kết thúc ngày 31/03/2021, Prudential Việt Nam dành tặng 2.000 Phiếu Mua Vàng PNJ trị giá 1.500.000 vnd /phiếu dành cho 2.000 hợp đồng bảo hiểm hợp lệ đầu tiên.

ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG HỢP LỆ:

* Chương trình khuyến mại áp dụng cho Khách hàng có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và hợp đồng được phát hành trong thời gian khuyến mại từ ngày 26/02/2021 đến kết thúc ngày 31/03/2021

* Hợp đồng được tính với tổng mức phí quy năm từ 25.000.000 vnd/năm bao gồm 01 sản phẩm chính bất kỳ và đính kèm từ 04 sản phẩm bổ trợ đi kèm, không bao gồm phí tích lũy thêm.

Liên hệ Hotline FJ1 Group: 08.88003443 để được tư vấn cụ thể.

Đăng Ký Nhận Pru-Bảo Vệ 24/7(Miễn Phí)