Prudential “trình làng” bảo hiểm đầu tư

(ĐTCK) Prudential vừa chính thức mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm gia tăng bảo vệ được đính kèm vào sản phẩm Phú-Bảo Gia Thịnh Vượng . Đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu và xu hướng đa dạng hóa đầu tư của người dân trên thị trường hiện nay.

Cụ thể, khi tham gia sản phẩm Phú-Bảo Gia Thịnh Vượng, khách hàng có thể an tâm với cơ hội tăng trưởng tài sản hiệu quả thông qua 6 Quỹ PRUlink. Khách hàng có thể tự chọn một quỹ hoặc phối hợp giữa các quỹ để tự tạo danh mục đầu tư phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Các Quỹ PRUlink được quản lý chuyên nghiệp bởi một trong những công ty quản lý Quỹ hàng đầu Việt Nam – Eastspring Investments.

Tính linh hoạt cao của sản phẩm Phú-Bảo Gia Thịnh Vượng mang đến cho người mua cơ hội hoạch định tài chính khi có các thay đổi trong cuộc sống.

Người mua có thể chủ động rút tiền cho các kế hoạch trong tương lai, đóng phí linh hoạt, tăng mức đầu tư, thay đổi kế hoạch đầu tư, tăng/giảm số tiền bảo hiểm… giúp họ dễ dàng lập kế hoạch phù hợp theo các mục tiêu tài chính khác nhau, trong khi vẫn ứng phó được với những thay đổi trong cuộc sống và điều kiện kinh tế gia đình.