BAN KINH DOANH FJ1 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2019

HÀNH TRÌNH 20 NĂM TỪ LẮNG NGHE, THẤU HIỂU ĐẾN CAM KẾT HÀNH ĐỘNG. Là doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vẫn đang phát triển mạnh mẽ từng ngày, không ngừng cống hiến cho cộng đồng để khẳng định vị thế là sự lựa chọn số 1 về bảo hiểm nhân thọ cho mọi gia đình Việt.

Hiện nay, nhằm thu hút nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ, hướng đến sự phát triển bền vững, phát triển được khả năng của những người có năng lực kinh doanh, tuyển dụng, sáng tạo, năng động và khát khao thành công.

Chúng tôi, Ban Kinh Doanh FJ1 cần tuyển Nhân Viên với nhiều vị trí, với chính sách thu nhập hấp dẫn cũng như định hướng lâu dài.

Đăng Ký Nhận Pru-Bảo Vệ 24/7(Miễn Phí)