PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Khởi đầu vững chắc cho tương lai bình an

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người.

Để chia sẻ gánh nặng trên đôi vai của khách hàng, Prudential giới thiệu sản phẩm PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN, giải pháp bảo hiểm mang đến sự hỗ trợ tài chính giúp khách hàng vững tâm điều trị và vui sống nếu chẳng may gặp phải rủi ro bệnh hiểm nghèo, đặc biệt ngay từ giai đoạn đầu.

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi tử vong

Quyền lợi miễn đóng phí

Quyền lợi tiền mặt

 

Đặc tính sản phẩm
Thời hạn đóng phíTừ 15-50 tuổi: 15 năm
Từ 51-60 tuổi: 65 tuổi – tuổi tham gia
Thời hạn hợp đồngĐến 75 tuổi
Ðộ tuổi tham giaTừ 15-60 tuổi
Quyền lợi tiền mặt30% Số tiền bảo hiểm (STBH) vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của Người được bảo hiểm
Quyền lợi khi kết thúc hợp đồngLên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) – các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)
Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễnMột phần của quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
Quyền lợi tử vongLên đến 300% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) – các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)
Quyền lợi Bệnh hiểm nghèoHỗ trợ tài chính nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo (BHN): lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có)
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ nhất: 30% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ hai: 30% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ nhất: tối đa 100% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ hai: 200% STBH + các khoản lãi – các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu đó)

 

Không