2016

Cam kết đầu tư 6.000 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ với kỳ hạn lên đến 30 năm.