2011

Lần thứ 10 liên tục nhận Giải thưởng “Rồng Vàng”