2006

Đạt danh hiệu “Thương hiệu số một trong ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng”, đồng thời được bầu chọn vào danh sách “10 Thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam”